In English

Exploring the potential to sell solutions in the Swedish construction industry

Anna Antonsson ; Viann Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:053, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-20. Den ändrades senast 2017-06-20

CPL ID: 249998

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek