In English

Team set up and ways of working at Ericsson

Karolina Erhardsson ; Olivia Ljungberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-06-19. Den ändrades senast 2017-06-19

CPL ID: 249965

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek