In English

Developing a method for mapping processes in an IT start-up

Axel Desaix ; Zackarias Heydorn Nyman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-06-19.

CPL ID: 249963

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek