In English

Organizational development

Viktor Sjöstrand ; Anna Kozakowska
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:019, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-19. Den ändrades senast 2017-06-19

CPL ID: 249962

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek