In English

Two Urban Metabolism Based Approaches to Implement Circular Economy at the Urban Scale

Yangingqi Yu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Circular Economy, Urban Metabolism, UMan Model, Cities, Resources, Product-Service System, Systems thinking, Close the loopPublikationen registrerades 2017-06-16. Den ändrades senast 2017-08-09

CPL ID: 249929

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek