In English

Consequences for the Rescue Service and its Accessibility - A study of the impacts in autumn 2018 caused by infrastructure projects in Gothenburg

Jonas Ellneskog ; Filip Klint
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: consequences, rescue service, accessibility, construction period, infrastructure projects, Gothenburg, Räddningstjänsten Storgöteborg, Gårda fire stationPublikationen registrerades 2017-06-16. Den ändrades senast 2017-06-16

CPL ID: 249924

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek