In English

Hur vill unga vuxna bo? - Fokus på vindslägenheter i fastigheten Kyrkbyn 17:13

How do young adults want to live? - Focus on attic apartments in the property of Kyrkbyn 17:13

SABINA NORÉN ; MY ROYSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-06-14. Den ändrades senast 2017-06-14

CPL ID: 249880

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek