In English

Påverkar en miljöcertifiering fastighetsvärdet för en befintlig byggnad? - En intervjustudie med fokus på miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use

Does an environmental certification affect the real estate value of an existing one building? - An interview study focusing on the BREEAM In-Use environmental certification system

ALDIN HADZISELIMOVIC ; TOBIAS BLOMGREN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-06-14. Den ändrades senast 2017-07-18

CPL ID: 249878

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek