In English

Optimization of the chematur pump nitration process for continuous production of dinitrotoluene

Gabriela Michelle Rodriguez López
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-14. Den ändrades senast 2017-06-14

CPL ID: 249877

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek