In English

Tillämpning av välfärdsteknik och anpassad utrustning på särskilt boende för äldre - Verktyg för att framställa framtidens särskilda boende

Application of Assistive technology and accessible housing on senior living Tools to produce the future in housing

FRANS NORDSTRÖM ; RASMUS PETERSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-06-14. Den ändrades senast 2017-06-14

CPL ID: 249876

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek