In English

Affärsmodell för gemensamhetsytor i Johanneberg Science Park etapp 2

Business model for shared spaces in Johanneberg Science Park stage 2

FREDRIK ANDERSON ; JAKOB DANIELS
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-06-14. Den ändrades senast 2017-06-14

CPL ID: 249872

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek