In English

Vad är din livsstil värd? - En undersökning av betalningsviljan hos årsrika personer

What is your lifestyle worth? - A study of elderly people´s willingness to pay

TERESE NILSSON ; FILIPPA WENNSTAM
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-06-14. Den ändrades senast 2017-06-14

CPL ID: 249871

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek