In English

Separation for regeneration - Chemical recycling of cotton and polyester textiles

Stina Björquist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-14. Den ändrades senast 2017-06-14

CPL ID: 249870

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek