In English

Identitetsskapande genom den fysiska miljön i ett gaturum - Ett utvecklingsförslag för Fredsgatan och dess knutpunkter med Drottninggatan och Kyrkogatan

Creating a street identity by enhancing the physical environment - A development proposal for Fredsgatan and its junctions with Drottninggatan and Kyrkogatan

ANNA LILIENBERG ; FRIDA NILSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-06-14. Den ändrades senast 2017-06-14

CPL ID: 249868

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek