In English

Skapa attraktiva kvarter av SABOs Kombohus - Utvecklingsförslag för Tingsängen i Furulund

Create attractive residential areas with SABOs Kombohouse - A development proposal for Tingsängen in Furulund

ALEXANDER AHLM ; EVELINA SÖDERBERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]