In English

Landshövdingehus – hur värderas kulturmiljö i bygglovsprocessen vid ändring?

Landshövdingehus- how is cultural heritage valued when alterations are handled in the building permit process?

SOFIE OLSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-06-14. Den ändrades senast 2017-06-14

CPL ID: 249865

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek