In English

Hur höjs marknadsvärdet? – En studie av Gullbergsvass

How does the market value increase? – A study of Gullbergsvass

Rita Rodrigues ; Iris Hultgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-06-14.

CPL ID: 249864

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek