In English

Design Guidelines for Shared Cars - Development of design guidelines for HMI and UX in cars designed for car sharing

Louisa Swenne ; Josephine Kuikka
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-14. Den ändrades senast 2017-07-04

CPL ID: 249862

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek