In English

Deep learning for robust road object detection

Lucia Diego Solana ; Dónal Scanlan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-13. Den ändrades senast 2017-07-07

CPL ID: 249747

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek