In English

Omkonstruktion av testrigg för cykelvagn

Redesign of bicycle trailer tester

Richard Karlsson ; Kristoffer Zietek Krohn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 168/2017, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-06-13. Den ändrades senast 2017-06-30

CPL ID: 249730

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek