In English

Utvärdering av lönsamhet för pelletsproduktion i Zambia

Joel Gebring ; Fredrik Hallgren ; Mark Henriksson ; Gustav Hermansson ; Karl Mötsch Larsson ; Axel Lundh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-21, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-06-12. Den ändrades senast 2017-06-12

CPL ID: 249712

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek