In English

Hur jämställt rekryterar företag i teknikbranschen?

Erica Hansson ; Johanna Hellberg ; Anna Ljungsberg ; Robin de Richelieu ; Cecilia Ågren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-20, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-06-12. Den ändrades senast 2019-02-01

CPL ID: 249711

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek