In English

Rätt patient på rätt plats

Linnea Andersson ; Erik Gallon ; Filip Höglund ; Victor Persson ; Anne Tarnow Håkansson ; Måns Tangvald
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-13, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-06-12. Den ändrades senast 2017-06-12

CPL ID: 249710

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek