In English

Kontaktsjuksköterskors förbättringsarbete i cancervården

Annie Evaldsson ; Linnea Josefsson ; Hanna Karem ; Lucas Lundin ; Tim Maalsnes
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-11, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-06-12. Den ändrades senast 2017-06-12

CPL ID: 249707

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek