In English

Human-Machine Seat Interaction

William Norrblom ; Tobias Darell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-12. Den ändrades senast 2017-09-04

CPL ID: 249706

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek