In English

Gains & pains - A lean startup project using machine learning

Isaac Gonzalez ; Fredrik Hagström ; Tobias Hallberg ; Gustav Markström ; Oskar Wahlbäck ; Vi Hoang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-04, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-06-12. Den ändrades senast 2018-02-01

CPL ID: 249705

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek