In English

Development of Capacitive and Conductive Test Dummy

Ida Olsson ; Cornelia Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-12.

CPL ID: 249703

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek