In English

Increased project managment success

Martin Lindehammar ; Philip Xu Cederhill
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:027, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-12. Den ändrades senast 2017-06-12

CPL ID: 249700

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek