In English

Industrialization of Additive Manufacturing - Development of an Additive Manufacturing Design Guide for Metal Laser Powder Bed Fusion

Maria Warholm ; Johan Sönegård
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-09. Den ändrades senast 2017-06-12

CPL ID: 249679

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek