In English

Parametrisk konstruktion och analys av cylindriska

Parametric design and analysis of cylindrical gears in Catia

David Carlsson ; Andreas Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 164/2017, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-06-09. Den ändrades senast 2017-06-30

CPL ID: 249644

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek