In English

Food waste and climatic impacts of food consumption – the case of Sweden.

Kalliopi Plataniti
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 61 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: food waste, greenhouse gas emissions, food consumption, and food consumption impacts.Publikationen registrerades 2017-06-08.

CPL ID: 249634

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek