In English

Study of portfolio risk using copulas

Yurong Li
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-07. Den ändrades senast 2017-06-07

CPL ID: 249612

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek