In English

GROWIN XYZ - Plastic tectonics for a hanging indoor food garden

Björn Vestlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-01. Den ändrades senast 2017-06-01

CPL ID: 249561

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek