In English

Vizendo Creator - Förbättring av processen att skapa virtuellt träningsunderlag

Vizendo Creator - Improving the process of creating virtual material for assembly-line training

Fredrik Ekbrand ; Rebecca Loukkola
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-06-01.

CPL ID: 249558

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek