In English

Ergonomic evaluation in a development workshop

Frida Claesson ; Nathan Maanja
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:006, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-05-18. Den ändrades senast 2017-05-18

CPL ID: 249416

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek