In English

Study of echogencity of ahterosclerotic of 100 patients

Maycel Isaac Faraj ; Walhgren Daniel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Study of echogencity of athreoscleroticPublikationen registrerades 2007-01-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 24923

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek