In English

Möjliga åtgärder för reducering av liggetider i Skarvikshamnen. - Med fokus på dokumenthantering