In English

Theory-based design of a manual assembly line in a dynamic environment

Adam Andersson ; Jakob Sandström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-04-28. Den ändrades senast 2017-05-05

CPL ID: 249023

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek