In English

An automated Eurocode 3 assessment of beams in Abaqus

Gaurav Naik
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2017:12, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-04-28.

CPL ID: 249016

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek