In English

Scaling agile development

Jonas Bodén ; Camilla Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:114, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-04-26. Den ändrades senast 2017-04-26

CPL ID: 248971

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek