In English

Adapting a small watercraft to autonomously follow a lead boat

Björn Hallhagen ; Eric Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX012/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-04-26. Den ändrades senast 2017-04-26

CPL ID: 248966

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek