In English

Tre-punkts balkförsök av fiberarmerad betong

PATRIK FOLKERMAN ; ERIKSSON ANDREAS
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Fiberbetong, RILEM, betong, fiberbetong, fiberarmeringPublikationen registrerades 2017-04-25. Den ändrades senast 2017-04-25

CPL ID: 248954

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek