In English

Multigrid Methods on Adaptively Refined Triangulations: Practical Considerations

Erik D. Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 1652-9715; 2006:23, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-01-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 24891

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek