In English

Automated identification of antibiotic resistance mutations in bacterial genomes

Martin Boström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-04-11. Den ändrades senast 2017-06-07

CPL ID: 248825

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek