In English

Modeling of Cash Flow Given Default - Predictive modeling of cash flows arising from unsecured loans and credits in default

Tobias Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-04-10.

CPL ID: 248818

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek