In English

Layout design planning of a logistics center. A study on space utilization after merger of two warehouses

Marta Rosinska ; Narendra Chillara
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 74 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:001, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-03-30. Den ändrades senast 2017-03-30

CPL ID: 248717

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek