In English

Enhancement of Short Term Demand Planning in Highly Dynamic Supply Chains. A case study at a pharmaceutical distributor

Nadia Nuldén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 65 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:002, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-03-30. Den ändrades senast 2017-03-30

CPL ID: 248716

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek