In English

Effektiva material- och informationsflöden i en nöjespark. - En fallstudie på Liseberg

Mathias Kjellsson ; Daniel Börjesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 65 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:003, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-03-30. Den ändrades senast 2017-03-30

CPL ID: 248715

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek