In English

The technical pull towards open innovation in the development of ITS networks for autonomous vehicles. The relative strength of open innovation drivers

Erik Wintzell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2017:005, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-03-23. Den ändrades senast 2017-03-23

CPL ID: 248669

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek