In English

Hydrothermal liquefaction of lignin into bio-oil

Lídia Hurtado Bernadas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-03-23. Den ändrades senast 2017-03-23

CPL ID: 248668

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek